"HANYALI KONYA" MECMUAMIZIN YEDİNCİ ve SON SAYISI NEŞROLUNDU

İstiklâl Marşı Derneği Konya Şubesinin neşrettiği «HANYALI KONYA» mecmuamızın yedinci sayısı İsmet Özel’in yazı başlığı olan "İsmet Özel’in Hangi Cehennemde Olduğu Kimsenin Umurunda Değilse Benim Hiç Değil" manşetiyle çıktı.

"Herkesin önünde ülke gerçeğinin Dünya Sistemi zaviyesinden değeriyle Türk varlığının serpilişi adına değeri arasında tercih duruyor. Ya günden güne Dünya Sistemi azmanlaşacak veya Türk varlığı günden güne serpilecek. Söylediklerimin sağlamlığını birinci ve ikinci Cihan Harbi arasında doğan idare tarzlarından sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin haritadaki yerini muhafaza edişi temin ediyor. Lozan Anlaşması yerini 2023 Hıristiyan yılında Sevr’e bırakmayacaksa ne olacak? Bu sualin cevabını vermeğe Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilindeki milyonlar ne ehildir, ne de niyetlidir. Bize nimet cevabı uhdesinde hıfzedenlerin eline kalmışlığımızdan verilecek."

Yedinci sayımızda yer alan diğer yazı başlıkları şu şekilde sıralandı:

FEVKALMİLEL TÜRK VARLIĞINA BİR ARMAĞANIMIZ KALDI MI?

İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı Durmuş Küçükşakalak'ın "FEVKALMİLEL TÜRK VARLIĞINA BİR ARMAĞANIMIZ KALDI MI?" başlıklı yazısı, mecmuamızın Cemaziyelevvel 1439 sayısında yer almaktadır.

BU ARAPLAR FASİHİ BİLMEZLER

Yusuf Ay'ın "BU ARAPLAR FASİHİ BİLMEZLER" başlıklı yazısı, mecmuamızın Cemaziyelevvel 1439 sayısında yer almaktadır. 

İSYAN AHLÂKI PLUS AŞK AHLÂKI = HIRİSTİYAN AHLÂKI VE / VEYA CHRİSTİANİZATİON OF ISLAM -IV-

Fikret Demir'in "İSYAN AHLÂKI PLUS AŞK AHLÂKI = HIRİSTİYAN AHLÂKI VE / VEYA CHRİSTİANİZATİON OF ISLAM -IV-başlıklı yazısı, mecmuamızın Cemaziyelevvel 1439 sayısında yer almaktadır. 

"PAZAR OLA"NIN İNTERNET PORTALİ YAYINLANDI

İstiklâl Marşı Derneği'nin tüketim kooperatifi Pazar Ola açıldı. "Millî pazar olmadan millî birlik olmaz" düsturuyla hareket eden derneğimiz kuruluşunun 10. yılında millî pazar yolundaki ilk adımı  attı. Pazar ola bir alış-veriş temennisidir fakat Pazar Ola'daki alış-veriş "market alış-verişi" tabirine uymuyor. Pazar Ola'da nelerin satılmadığı nelerin satıldığından daha az önemli değil. Pazar ola, hayrola.

www.pazarola.org

JOHN MAYNARD KEYNES'TEN NEFRETİMİN YİRMİ SEBEBİ 10

JOHN MAYNARD KEYNES'TEN NEFRETİMİN YİRMİ SEBEBİ


10.


Öldürülmeden önce çoğunu öldürmüştüm
Sonra hepsini geberteceğim canıma kıyıldıktan 
Hepsini birer birer 
Belimden yatağanımı çekip kelle uçuracağım 
Göğse sertçe saplayacağım ucuna takıp süngümü 
Hançerle sustalıyla kasaturayla saldıracağım
Yöntem sıkıntısı çekmediğim apaçık
Onları üçer beşer asacak urganlar hazırladım yağlı
Gaz odalarımı sıvayıp badanaladım
–Birkaçını canlı bırakabilir gaz kaçağı -
Neredeyse bir servet sarfedip
–Öldükten sonra paralar neme gerek – 
Elektrikli sandalye ısmarladım onlar için
Kaç başlı olurlarsa olsunlar nereye kaçarlarsa kaçsınlar
Kuyruğu uzun veya küt kuyruklu olanları
Fırt diye havalanan veya cıv diye hızlı kaçan
Uçan veya kaçan kuyruklu veya kuyruksuz
Saç uzatmış veya kıllarını kazıtmış
Belikli veya bileklikli
Deliğe kaçacak kadar sürüngen

"HANYALI KONYA" MECMUAMIZIN ALTINCI SAYISI NEŞROLUNDU

İstiklâl Marşı Derneği Konya Şubesinin neşrettiği «HANYALI KONYA» mecmuamızın altıncı sayısı İsmet Özel’in yazı başlığı olan «Türk Faşizminin Göründüğü Kadar Görülmeyen Tarihi » manşetiyle çıktı.

«Biz bu cennet sefasını sürmek için yirmi yıla yakın bir müddet Mayısın 27’nci gününü Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak 30 Ağustos’a eşdeğerde kutladık. Türk müydük? Faşist miydik? Böylesi suallere cevap verebilmek için siyaseten yanlış bir mevkie konuşlanmak zarureti vardır. Tuttuğunuz yer siyaseten doğru ise lâfı geçiştirecek, vaziyeti kurtaracaksınız.»

Altıncı sayımızda yer alan diğer yazı başlıkları şu şekilde sıralandı:

Gâvur Dirliğinden Millî Birlik Çıkmaz
Durmuş Küçükşakalak

The Whole World Is Watching: Bahça Duvarından Aştım
Mustafa Tosun

Kalkınma Dedikleri
Mustafa Deveci

KİN


Göster sema-yi mağribe yüksel de alnını,

Dök kalb-i saf-ı millete feyz-i beyanını!


Al bayrağınla çık, yürü sağken zafer nüma ,

Bir gün şehit olunca sen, olsun kefen sana!

"HANYALI KONYA" MECMUAMIZIN BEŞİNCİ SAYISI NEŞROLUNDU

Konya Şubemizin neşrettiği «HANYALI KONYA» mecmuasının beşinci sayısı İsmet Özel’in yazı başlığı olan «Türk Faşizminin Neresindeyi(z)m ? » manşetiyle çıktı.

«Gayr-i Müslim âlemin faşizmle alış verişi ister istemez sosyalizmle alış verişe işaret eder. Çünkü her iki –izm de Batı medeniyetine mahsus evrimci ve ilerlemeci şifreleri çözme gayretlerinin birer mahsulüdür. Hâlbuki Türk faşizmi varlığını bu şifrelerin şifreliğine halel gelmemesi özenine borçludur. Bizim topraklarımızda faşizmi yeşertmek isteyenlerin medet umdukları eylem Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak ifadesiyle üç şubeli karakteri benimsedi. Türkleşmesi, İslamlaşması, Muasırlaşması beklenenler kimlerdi? Kilit üstüne kilit. »

Beşinci sayımızda yer alan diğer yazı başlıkları şu şekilde sıralandı:

Adamlıktan Çıkmakla Köleliğe Girmenin Abc’si
Durmuş Küçükşakalak