"HANYALI KONYA" MECMUAMIZIN YEDİNCİ SAYISI NEŞROLUNDU

İstiklâl Marşı Derneği Konya Şubesinin neşrettiği «HANYALI KONYA» mecmuamızın yedinci sayısı İsmet Özel’in yazı başlığı olan "İsmet Özel’in Hangi Cehennemde Olduğu Kimsenin Umurunda Değilse Benim Hiç Değil" manşetiyle çıktı.

"Herkesin önünde ülke gerçeğinin Dünya Sistemi zaviyesinden değeriyle Türk varlığının serpilişi adına değeri arasında tercih duruyor. Ya günden güne Dünya Sistemi azmanlaşacak veya Türk varlığı günden güne serpilecek. Söylediklerimin sağlamlığını birinci ve ikinci Cihan Harbi arasında doğan idare tarzlarından sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin haritadaki yerini muhafaza edişi temin ediyor. Lozan Anlaşması yerini 2023 Hıristiyan yılında Sevr’e bırakmayacaksa ne olacak? Bu sualin cevabını vermeğe Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilindeki milyonlar ne ehildir, ne de niyetlidir. Bize nimet cevabı uhdesinde hıfzedenlerin eline kalmışlığımızdan verilecek."

Yedinci sayımızda yer alan diğer yazı başlıkları şu şekilde sıralandı:

"HANYALI KONYA" MECMUAMIZIN ALTINCI SAYISI NEŞROLUNDU

İstiklâl Marşı Derneği Konya Şubesinin neşrettiği «HANYALI KONYA» mecmuamızın altıncı sayısı İsmet Özel’in yazı başlığı olan «Türk Faşizminin Göründüğü Kadar Görülmeyen Tarihi » manşetiyle çıktı.

«Biz bu cennet sefasını sürmek için yirmi yıla yakın bir müddet Mayısın 27’nci gününü Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak 30 Ağustos’a eşdeğerde kutladık. Türk müydük? Faşist miydik? Böylesi suallere cevap verebilmek için siyaseten yanlış bir mevkie konuşlanmak zarureti vardır. Tuttuğunuz yer siyaseten doğru ise lâfı geçiştirecek, vaziyeti kurtaracaksınız.»

Altıncı sayımızda yer alan diğer yazı başlıkları şu şekilde sıralandı:

Gâvur Dirliğinden Millî Birlik Çıkmaz
Durmuş Küçükşakalak

The Whole World Is Watching: Bahça Duvarından Aştım
Mustafa Tosun

Kalkınma Dedikleri
Mustafa Deveci

KİN


Göster sema-yi mağribe yüksel de alnını,

Dök kalb-i saf-ı millete feyz-i beyanını!


Al bayrağınla çık, yürü sağken zafer nüma ,

Bir gün şehit olunca sen, olsun kefen sana!

"HANYALI KONYA" MECMUAMIZIN BEŞİNCİ SAYISI NEŞROLUNDU

Konya Şubemizin neşrettiği «HANYALI KONYA» mecmuasının beşinci sayısı İsmet Özel’in yazı başlığı olan «Türk Faşizminin Neresindeyi(z)m ? » manşetiyle çıktı.

«Gayr-i Müslim âlemin faşizmle alış verişi ister istemez sosyalizmle alış verişe işaret eder. Çünkü her iki –izm de Batı medeniyetine mahsus evrimci ve ilerlemeci şifreleri çözme gayretlerinin birer mahsulüdür. Hâlbuki Türk faşizmi varlığını bu şifrelerin şifreliğine halel gelmemesi özenine borçludur. Bizim topraklarımızda faşizmi yeşertmek isteyenlerin medet umdukları eylem Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak ifadesiyle üç şubeli karakteri benimsedi. Türkleşmesi, İslamlaşması, Muasırlaşması beklenenler kimlerdi? Kilit üstüne kilit. »

Beşinci sayımızda yer alan diğer yazı başlıkları şu şekilde sıralandı:

Adamlıktan Çıkmakla Köleliğe Girmenin Abc’si
Durmuş Küçükşakalak

ADAMLIKTAN ÇIKMAKLA KÖLELİĞE GİRMENİN ABC'Sİ

İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı Durmuş Küçükşakalak'ın "ADAMLIKTAN ÇIKMAKLA KÖLELİĞE GİRMENİN ABC'Sİ" başlıklı yazısı, mecmuamızın Rebiulevvel 1439 sayısında yer almaktadır.

MÜSTANTİK KÖYLÜNÜN STATİK ORDUSU LATİNCİ NARODNİĞİN MUASIR ÜLKÜSÜ

Salih Gezgiç'in "MÜSTANTİK KÖYLÜNÜN STATİK ORDUSU LATİNCİ NARODNİĞİN MUASIR ÜLKÜSÜ" başlıklı yazısı, mecmuamızın Rebiulevvel 1439 sayısında yer almaktadır.

BİLİNÇLİ TALİM, BİLİNÇSİZ EĞİTİM

Muammer Parlar'ın "BİLİNÇLİ TALİM, BİLİNÇSİZ EĞİTİM" başlıklı yazısı, mecmuamızın Rebiulevvel 1439 sayısında yer almaktadır.

DÖRTSEMELER

I

Bir yastığa baş koduk taştan topraktan
Aman gelecek günler uyutma bizi
Sabahleyin ille de ırgala o denizi
Apal görüküversin şöyle uzaktan

"HANYALI KONYA" MECMUAMIZIN DÖRDÜNCÜ SAYISI NEŞROLUNDU

İstiklâl Marşı Derneği Konya Şubesinin neşrettiği «HANYALI KONYA» mecmuasının dördüncü sayısı çıktı.
“Bölgede yeni bir İsrail istemiyoruz!” diyenler gerçekliğe nüfuz etmelerinden ötürü mü böyle konuşuyor? Ne gezer! Gerçek olan hepimizin oyun oynadığı, dünyalık oyunu, dünyacılık oyununu istinasız hepimizin oynadığıdır. Durumu kısa vadeli kabullerle idare ederek oradan orta vadeye hâkim oluş, hâkimiyet oyununa geçiyoruz. Lâkin uzun vadede oyun yok; ölüm var.
Uzun vadeli hesaplar yapıyoruz, hesabımız için bu saatten sonra hangi işin işimize yarayacağını tarassut ediyoruz. Türk topraklarından başka bir yerde İslâm’ın siyasî teşkilât ve askerî güç olarak tecessümüne imkân olmadığını söylüyor ve bu imkânın Kur’an menşeli Türk’ün sesiyle ve Sünnet mesnetli Türk’ün tesanütüyle mümkün olacağını Hanyalı Konya’dan cümle âleme ilan ediyoruz. “Hanyasız Konya’ya Konya demeyenlerdeniz” mottosuyla çıkan mecmuamız bu sayıdan sonra aylık neşredilmeğe başlanacak.
Dördüncü sayımızın kapağı Metin Eloğlu’nun Dörtsemeler şiiriyle açılıyor. Hangi Saatten Sonra Ne İş başlıklı bir İsmet Özel yazısı orta sayfamızı tahkim ediyor. İki yeni tefrikayı da bu sayıyla neşretmeye başlıyoruz. İlki; Türkçede birbiri yerine kullanılabilirmiş zannedilen kelimelerin aynı şey olmadığını izah eden yazıların yer aldığı Lafı Karıştırıyorsan Lafa Karışma! İkincisi; Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlâkı ile Hilmi Ziya Ülken’in Aşk Ahlâkı kitaplarının tahkik ve mukayesesinin yapıldığı tefrika: İsyan Ahlâkı Plus Aşk Ahlâkı = Hıristiyan Ahlâkı ve / veya Christianism Of Islam.

Dördüncü sayımızda yer alan diğer yazı başlıkları şu şekilde sıralandı: 

"HANYALI KONYA" MECMUAMIZIN ÜÇÜNCÜ SAYISI ÇIKTI

İstiklâl Marşı Derneği Konya Şubesinin neşrettiği «HANYALI KONYA» mecmuamızın üçüncü sayısı çıktı.


Üçüncü sayımızın yazı başlıkları:

HAK MİLLETLERİ HALK EDER
İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı Durmuş Küçükşakalak

ANKETLER, İSTATİSTİKLER,
KANUN HÂKİMİYETİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ,
BİZ TÜRKLER - İsmet Özel

SAĞIR SULTAN’IN DUYDUĞU: (Somebody’s Watching Me) - Mustafa Tosun        

ŞİİR FIKIH TÜRKİYE - Mustafa Işık        

“DAL OLMAZSAN DALAMAZSIN” - Gökhan Göbel