MUHANNETLİK ETMEK DEĞİL KÂRIMIZ

Muhannetlik etmek değil kârımız
Şehriyar sözüne uyanlardanız
Meydana girende yoktur korkumuz
Kazaya rıza diyenlerdeniz

Ödleklerle hoş değildir aramız 
Teke tek düşmana varmak töremiz
Muhanete sardırmayız yaramız
Yarayı kendimiz saranlardanız

Bineyidim kıratımın üstüne 
Alayıdım hançerimi destime
Gâfilen varmayız düşman üstüne
Vakta hazır olun diyenlerdeniz

Köroğlu'yum çıkam dağlar salına
At sürelim mal yemezin malına
Başım koydum arkadaşın yoluna
Başı dost yoluna koyanlardanız

Köroğlu