HE LAN

He lan bir Türkiye derim başka bir şey söylemem

Haram yemem çocuğuma da ondan lokma yedirtmem

He lan bilmem mi bunlara ne lâf yetiştirir yalancı çenen
Susamayı Kerbelâ'da öğrenen benim Sıffin'ı da bilen ben

He lan hemen başa sultan kesilensin veya cumhurbaşkanı
Hatıra gelir sana milletin günbegün kazıklanması veya anı

He lan post gösterip suni elyaf kaftanını kafesledinse babanı
Merak etme münker nekir takdir eder bu profesyonel çabanı

He lan yersen benim derdim vatan millet Sakarya
Sen Fauré'den Respighi'den ne anlarsın hıyar ağa!
İsmet Özel