HİCRETTEN TANRI OĞLUNUN MİLADINA İRTİCA

Fikret Demir'in "HİCRETTEN TANRI OĞLUNUN MİLADINA İRTİCA" başlıklı yazısı, mecmuamızın Recep - Şaban 1438 sayısında yer almaktadır.

Hiç şüphesiz Hicri takvim dışında bir takvime rıza göstermek ayet-i kerimenin açık hükmüyle küfürde ziyadeleşmektir. Çünkü Hicri takvimi esas almadan seneleri, ayları, günleri hesaplamak, kulluğumuzun ifası gereği yerine getirdiğimiz ibadetlerin işbu takvimle irtibatından bihaber olmaktır.