BİLİNÇLİ TALİM, BİLİNÇSİZ EĞİTİM

Muammer Parlar'ın "BİLİNÇLİ TALİM, BİLİNÇSİZ EĞİTİM" başlıklı yazısı, mecmuamızın Rebiulevvel 1439 sayısında yer almaktadır.

"Aydınlanmanın sloganı olarak Immanuel Kant’ın zikrettiği, “Bilmeye cüret et.” sözündeki bilme ile, “Allah’tan, kulları içinde ancak âlimler korkar.” hükmündeki bilme aynı bilme olabilir mi? İslâm’dan öncesine cahiliye diyen bizler, cahiliyeyi geride bırakmış, Allah’ın bildirdiğiyle bilgilenmiş insanlar olarak Müslüman oluyoruz. Bugün Allah’ın bildirdiğini bilen, Allah’ın haşyetiyle kalpleri titreyen, bilinçle, şuurla işittiğine temessük eden muallimler bizi ilmin kapısına götürecektir. Bu kapının en isabetli istikameti İslâm harfleriyle Türkçedir."