"HANYALI KONYA" MECMUAMIZIN BEŞİNCİ SAYISI NEŞROLUNDU

Konya Şubemizin neşrettiği «HANYALI KONYA» mecmuasının beşinci sayısı İsmet Özel’in yazı başlığı olan «Türk Faşizminin Neresindeyi(z)m ? » manşetiyle çıktı.

«Gayr-i Müslim âlemin faşizmle alış verişi ister istemez sosyalizmle alış verişe işaret eder. Çünkü her iki –izm de Batı medeniyetine mahsus evrimci ve ilerlemeci şifreleri çözme gayretlerinin birer mahsulüdür. Hâlbuki Türk faşizmi varlığını bu şifrelerin şifreliğine halel gelmemesi özenine borçludur. Bizim topraklarımızda faşizmi yeşertmek isteyenlerin medet umdukları eylem Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak ifadesiyle üç şubeli karakteri benimsedi. Türkleşmesi, İslamlaşması, Muasırlaşması beklenenler kimlerdi? Kilit üstüne kilit. »

Beşinci sayımızda yer alan diğer yazı başlıkları şu şekilde sıralandı:

Adamlıktan Çıkmakla Köleliğe Girmenin Abc’si
Durmuş Küçükşakalak


No Video: Rüyada Ölmek, Rüya Görürken Ölmek,
Rüyada Rüya Görürken Ölmek
Mustafa Tosun

Ulak Neyi Ular ki?
Lütfi Özaydın

Müstantik Köylünün Statik Ordusu
Latinci Narodniğin Muasır Ülküsü
Salih Gezgiç

İsyan Ahlâkı Plus Aşk Ahlâkı = Hıristiyan Ahlâkı
Ve / Veya Christianism Of Islam -II-
Fikret Demir

İlim Neden Müslümanlara Aittir
Veya Alim Kâfir Olur mu?
Behçet S. Doğru

Türk Faşizminin Neresindeyi(z)m?
İsmet Özel

Bilinçli Talim, Bilinçsiz Eğitim
Muammer Parlar

At Sırtında Türk-İli
Münakalat – Muvasalat – Muhaberat -IV-
Mehmet Ali Yeşil

Medreseden Milli Eğitime Kronolojik Seyir
Muammer Parlar-Mustafa Karakurt

Doğacaktır Sana Va’dettiği Günler Hakk’ın:
İslâm’ın İtikadî Bir Zenginlik Olarak Yaşanması
Abdulhamid Sağır

Kim Ne Demiş? 1 Mart Tezkeresi
Murat Çekirdek

Arapça Değil ki Uydur Uydur Söyle
Yusuf Ay

Lafı Karıştırıyorsan Lafa Karışma
İstiklâl Marşı Derneği İstanbul Şubesi

İşin Türkçesi
Cafer Berçin

Düşmanın Zamanıyla Gerdeğe Girmek / İstiklâl Marşı Derneğinde Haberler

Mecmuamız 18.11.17 Cumartesi yapılacak "Sınıf Bilinci Bilanço: Türkçe Konuşmaz ki Allah'tan Korksun" konuşmasının yapılacağı salonun fuayesinde kurulacak TİYO standından da temin edilebilir.