MÜSTANTİK KÖYLÜNÜN STATİK ORDUSU LATİNCİ NARODNİĞİN MUASIR ÜLKÜSÜ

Salih Gezgiç'in "MÜSTANTİK KÖYLÜNÜN STATİK ORDUSU LATİNCİ NARODNİĞİN MUASIR ÜLKÜSÜ" başlıklı yazısı, mecmuamızın Rebiulevvel 1439 sayısında yer almaktadır.

"Bugün ancak sınıfın %5’i tarafından talim edilmeye müsait bir dersten tüm zekâ ve kabiliyet farklılıklarına rağmen herkes imtihan edilebiliyor ve kabahat elenenlerin üzerine boca ediliyor. Sadece Türk evlâtlarına yapılan her türlü kötülüğe göz yumdukları için değil, bu fenalıkların yılmaz bekçileri olmaya devam ettikleri için yarınlar öğretmenlerin eseri olsun isteniyor."