TÜRK FAŞİZMİNİN NERESİNDEYİ(Z)M ?

İstiklâl Marşı Derneği Fahri Genel Başkanı Şair İsmet Özel'in "TÜRK FAŞİZMİNİN NERESİNDEYİ(Z)M ?" başlıklı yazısı, mecmuamızın Rebiulevvel 1439 sayısında yer almaktadır.


Bugün Türk faşizminin neresindeyiz? Faşizme çanak tutan idareci uygulama her ne kadar bir ideologi kampı üretme bahtiyarlığına eremediyse de genel-geçer kabulleri okşayan hayallere gaz vererek toplum hayatında tatlı sert çeşninin hükümranlığını sağlayabiliyor.