KİN


Göster sema-yi mağribe yüksel de alnını,

Dök kalb-i saf-ı millete feyz-i beyanını!


Al bayrağınla çık, yürü sağken zafer nüma ,

Bir gün şehit olunca sen, olsun kefen sana!

Ey makber-i muazzam-ı ecdadı titreten,

Düşman sadası, sus, yine yükselme gölgeden!


Kâfir! Hilal-i rayet-i İslâm'a hürmet et,

Toplar boğar hitabını dağlarda akibet..!


Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini,

Binlerce can dirilse de nakletse geçmişini!


Garbın cebin-i zalimi affetmedim seni,

Türk'üm ve düşmanın sana kalsam da bir kişi..!


Ben şurezar-ı kalbimi kinimle süslerim,

Kalbimde bir silah ile ferdayı beklerim .


Kabrinde müsterih uyu ey namdar atam!

Evladının bugünkü adı sade intikam..!

Emin Bülend