BU ARAPLAR FASİHİ BİLMEZLER

Yusuf Ay'ın "BU ARAPLAR FASİHİ BİLMEZLER" başlıklı yazısı, mecmuamızın Cemaziyelevvel 1439 sayısında yer almaktadır. Lisanımızdaki Arabî kelimelerin yaygın olması sadece Kur’an ve sünnetten ötürüdür. Eğer biz Arapları baz alarak konuşuyor olsaydık bugün birçok Ammice kelime kullanmamız gerekecekti. Ayrıca Arapların Arapçayı ne kadar bildikleri de su götürür bir hadisedir. Bu da geçmişte Türkler tarafından bilinen bir şeydi. Bugün Arapçaya olan ve bilhassa Kur’an ve sünnete olan uzaklığımız, bizde, Kur’an’ın Arapça olmasından dolayı Arapların iyi Arapça bildiği yanılgısını oluşturdu.