"HANYALI KONYA" MECMUAMIZIN YEDİNCİ ve SON SAYISI NEŞROLUNDU

İstiklâl Marşı Derneği Konya Şubesinin neşrettiği «HANYALI KONYA» mecmuamızın yedinci sayısı İsmet Özel’in yazı başlığı olan "İsmet Özel’in Hangi Cehennemde Olduğu Kimsenin Umurunda Değilse Benim Hiç Değil" manşetiyle çıktı.

"Herkesin önünde ülke gerçeğinin Dünya Sistemi zaviyesinden değeriyle Türk varlığının serpilişi adına değeri arasında tercih duruyor. Ya günden güne Dünya Sistemi azmanlaşacak veya Türk varlığı günden güne serpilecek. Söylediklerimin sağlamlığını birinci ve ikinci Cihan Harbi arasında doğan idare tarzlarından sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin haritadaki yerini muhafaza edişi temin ediyor. Lozan Anlaşması yerini 2023 Hıristiyan yılında Sevr’e bırakmayacaksa ne olacak? Bu sualin cevabını vermeğe Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilindeki milyonlar ne ehildir, ne de niyetlidir. Bize nimet cevabı uhdesinde hıfzedenlerin eline kalmışlığımızdan verilecek."

Yedinci sayımızda yer alan diğer yazı başlıkları şu şekilde sıralandı:


Fevkalmilel Türk Varlığına Bir Armağanımız Kaldı mı?
Durmuş Küçükşakalak

Ölüm Kere Ölüm / Ölüm Kare: Hüve’l Baki
Mustafa Tosun

Acılarım Acılar Acımaların Acıkmaları Açlarımız Açıklarınız
Lütfi Özaydın

İsyan Ahlâkı Plus Aşk Ahlâkı = Hıristiyan Ahlâkı Ve / Veya
Christianization Of Islam -IV-
Fikret Demir

Sende Bir Bende İki Âlemde Yok Şam’da Üç
Gökhan Göbel - Muttaki Ünlü

Hermes’in ‘Kadüse’sindeki Yılanların Zehrine Fatiha’nın Tesiri -I-
Salih Gezgiç

İsmet Özel’in Hangi Cehennemde Olduğu
Kimsenin Umurunda Değilse Benim Hiç Değil
İsmet Özel

Bizim Topraklar
Muammer Parlar

“Bu Araplar Fasihi Bilmezler”
Yusuf Ay

Kronolojik Türkiye Fotoğrafları -IV-
Halil Özkan

At Sırtında Türk-İli
Münakalat – Muvasalat – Muhaberat -VI-
Mehmet Ali Yeşil

İşin Türkçesi
Dernekten Derleyen: Cafer Berçin

Tıpa Tıp Türkçe Taplı Tapulu Türk Lisanı
Vedat Ersarı

Şiire Kulak Verenlere Tebük Gazvesi’nden Öğretilen
Abdulhamid Sağır

Lafı Karıştırıyorsan Lafa Karışma
Hazırlayan: İstiklâl Marşı Derneği İstanbul Şubesi

Hadislerle Ana Dile Eğilim
İsmail Oğuz