İSYAN AHLÂKI PLUS AŞK AHLÂKI = HIRİSTİYAN AHLÂKI VE / VEYA CHRİSTİANİZATİON OF ISLAM -IV-

Fikret Demir'in "İSYAN AHLÂKI PLUS AŞK AHLÂKI = HIRİSTİYAN AHLÂKI VE / VEYA CHRİSTİANİZATİON OF ISLAM -IV-başlıklı yazısı, mecmuamızın Cemaziyelevvel 1439 sayısında yer almaktadır. 

Maurice Blondel eserlerinden birine L’Action adını verirken Topçu yıllarca yayımladığı dergisine “Hareket” adını vermiştir. Tesadüfün  garip tecellisine bakın ki Fethullah Gülen’in dergilerinden birinin adı da “Aksiyon”dur.

 Topçu’yu büyük Türk filozofu olarak görenler, onun ruhu önünde serfürû edenler, İslâm, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye ile Topçu düşüncesi arasında irtibat kuranlar, İslâm’ın ihyacısı olarak takdim edenler ya Topçu külliyatında neyin savunulduğunu anlayamayacak kadar İslâm’ın dışındalar veya  düşünce denen şeyle henüz bir  münasebet kuramamışlar.